>

CÁC BƯỚC KIỂM TRA ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÁCH BỊ TỪ CHỐI CHUYÊN CHỞ (22/04/2013)

Để tránh việc khách bị MU từ chối chuyên chở chặng SHASGN tại sân bay SHA, đại lý lưu ý thực hiện các bước kiểm tra như sau: 

Bước 1: sau khi đặt chỗ, đại lý chờ MU act lại code. Ví dụ:
HHORHJ                                                     
1.1LY/NGOC PHUNG MS                                       
2   ARNK                                                  
3 VN3523L 18APR Q PVGSGN HK1  2205  0055   19APR F /E     
     /OPERATED BY CHINA EASTERN AIRLINES  /MU 0281L/NZZMSS 
Bước 2: sau khi xuất vé, kiểm tra số vé đã qua hệ thống MU chưa bằng câu lệnh: 
¤QMU/*NZZMSS« (dấu đầu câu là change, interact sẽ hiện là @)                                                   
NZZMSS                                                          
1.1LY/NGOC PHUNG MS                                            
1 MU 281L 18APR Q PVGSGN HK1  2205  0055   19APR F /E          
GENERAL FACTS                                                   
   PCTC DATA EXISTS - PLEASE USE *P3 TO VIEW                    
  2.SSR DOCS MU HK1 P/VNM/B5426936/VNM/18DEC75/F/13JUN21/LY/NGO 
    C/PHUNG                                                     
  3.SSR TKNE MU HK1 PVGSGN0281 L18APR 7382438380789/1           
REMARKS                                                         
  1.HDQVN/HHORHJ                                                
  2.ADDRESS                                                     
  3.P 3930 6999 A ASTTRAVEL                                      

-> thấy được số vé trên code MU thì sẽ không còn trường hợp pax bị từ chối tại sân bay SHA.

Lưu ý: Trường hợp này cũng áp dụng cho việc đặt trên CZ, CX...

Các anh chị lưu ý thực hiện đúng, đại lý tự chịu trách nhiệm nếu pax bị từ chối.  

(Nguồn : VNA)
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: