>

CÁC LỖI NGHIỆP VỤ HẾT SỨC LƯU Ý (07/08/2012)

1. Xuất vé quốc tế nhưng ghi base fare là VND:
Việc này xảy ra khi tính giá theo phương pháp agent pricing, các anh chị quên sửa ô base fare ở màn hình 20 từ VND sang USD.

2.Theo điều kiện chung, các giá ĐNA-Đông Dương, ĐBA, Nam Á-Trung Đông-châu Phi: REBOOK trước ngày khởi hành được phép, miễn thu phí, nhưng phải xuất đổi vé. 
Nếu anh chị không đổi vé theo quy định mà thực hiện RV, dẫn đến ngày bay trên mặt vé không khớp với hiệu lực vé. 
Lý do: các vé khi xuất ra đều bị fix ngày, khi RV vé thì ngày bay trên mặt vé thay đổi, nhưng hiệu lực vé vẫn bị fix vào ngày bay cũ, dẫn đến khách có thể bị từ chối, hoặc bị sân bay (nước ngoài) yêu cầu đóng RBK fee.

3. KHÔNG TIẾN HÀNH XÁC NHẬN LẠI CHỖ (RECONFIRM):

Đối với các chặng bay VN khai thác, việc xác nhận lại chỗ là không bắt buộc nếu không có triển khai nào khác.
Đối với chặng bay VN là hãng tham gia (chuyến bay codeshare) và chặng bay do các hãng hàng không khác khai thác: TUYỆT ĐỐI KHÔNG thực hiện xác nhận lại chỗ (reconfirm) để tránh lỗi cập nhật thông tin lên hệ thống của hãng hàng không khác (hãng khác không nhận được số vé sẽ tiến hành hủy chặng bay).

4. Không thực hiện CTRL + E sau khi xuất vé nên số vé bị mất đi. Nếu hành trình VN kết hượp hãng khác, sau khi thực hiện CTRL + E, thực hiện thêm lệnh *H3 để kiểm tra xem hãng khác đã nhận được thông tin số vé chưa, ví dụ:

*H3

A3S SSR TKNE AF HK1 FCOCDG1505Q06AUG/738XXXXXXXXXXC3

5. Hành trình có chặng mặt đất nhưng không đưa thông tin chặng ARNK, dẫn đến không kết thúc câu lệnh được. Số vé vẫn hiển thị trong PNR nhưng sau đó bị mất đi, khiến PNR bị hủy chỗ mà nhân viên không biết.

6. Các hành trình chặng bay nội địa cần phải tính giá nhồi tay (Ví dụ: mức giá có note A12, A13, A15, bảng giá đi ĐNA cho phép hành trình từ BMV/DLI/HUI,... - X/HAN/SGN bằng giá hành trình bay từ SGN/HAN): nhân viên hay quên điều chỉnh tại màn hình 20 để chỉ định SGN/HAN là điểm connect. Hậu quả: ảnh hưởng đến mức giá - vì nếu khách dừng tại HAN/SGN quá 24 tiếng thì phải đóng phí stop over 50usd, hoặc phải mua 2 vé rời.

7. Không để thông tin liên lạc (contact) trong booking là "SGN" vì "SGN" là ký hiệu PCC của TOC (trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất). Nếu để "SGN" trong phần contact của booking, khi booking có thay đổi (chặng bay KL, SC,...) sẽ được chuyển vào Queue của TOC (không ai xử lý) mà không được chuyển vào Queue của đại lý. Vì vậy, trong phần contact đại lý đưa vào PCC của mình hoặc để trống (hệ thống sẽ tự động cập nhật PCC của đại lý vào).

(Nguồn : VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: