>

CÁC LỖI NGHIỆP VỤ THƯỜNG GẶP (06/06/2013)

VNA xin lưu ý các lỗi nghiệp vụ thường gặp như sau:

STT

Nội dung vi phạm

Xử phạt theo quy định

1

 

 

 

 

Xuất vé sai đối tượng khách

 

 

 

 

Truy thu chênh lệch giữa giá đúng và giá trên vé.

2

 

 

 

 

Hoàn/Void vé đã sử dụng (đối với vé khởi hành từ sân bay không có Interactive Checkin nhưng không chuyển tình trạng vé sang NOGO)

 

 

 

 

Truy thu theo giá áp dụng 1 năm cao nhất của hạng dịch vụ tương ứng.

 

 

 

 

Phạt 1.000.000VND/1 vé.

3

 

 

 

 

Xuất/ đổi vé sai điều kiện giá, sai hiệu lực (của giá hoặc vé)

 

 

 

 

- Sai điều kiện giá: truy thu chênh lệch giữa giá đúng và số tiền vé đã thu.

 

 

 

 

- Sai hiệu lực: truy thu chênh lệch giữa giá áp dụng 1 năm cao nhất với số tiền vé đã thu. Nếu không có giá áp dụng 1 năm cao nhất, áp dụng giá công bố 1 năm cao nhất.

 

 

 

 

Phạt 500.000VND/1 vé.

Anh chị vui lòng tham khảo thêm công văn CV1351/TCTHK-VPMN ngày 26/07/2012 v/v Triển khai Quy định xử lý lỗi nghiệp vụ đại lý.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: