>

CÁCH XỬ LÝ QUEUE SC (08/11/2013)

Hiện nay, VNA đang thực hiện Run SC theo 2 cách: WK-SC và chạy dòng TIME CHANGED ETD ngay dưới chặng bay bị thay đổi giờ bay. Do vậy, trong Q- SC ( 17, 33) có thể có cả 2 loại SC này. 

Do vậy, anh chị lưu ý khi xử lý Q- SC thì phải xử lý báo khách cả 2 loại. 

VD: Loại 1 có WK-SC: Căn cứ vào dòng SC để báo thay đổi lịch bay cho khách 

 

 

 

 

1.1HA/NGOC HAN 

 

 

 

 

1 VN 655R 12NOV T SGNSIN WK1 1425  1725  /E  --> Giờ bay cũ 14:25              

 

 

 

 

2 VN 659R 12NOV T SGNSIN SC1 1625  1925  /E  --> Giờ bay mới 16:25      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi thưc hiện  báo được khách thì dùng lệnh:

 

 

 

 

    >.HKALL để chuyển tình trạng WK-SC về HK ( tránh việc hủy nhầm chặng bay SC khiến khách mất chỗ trên chuyến bay), đồng thời RMK vào trong BKG đã báo SC cho ai. 

 

 

 

 

>  5H-DA BAO SC SGNSIN 1425 TO 1625 MS HUONG tel 09....

 

 

 

 

> 6HANHΣER ( Hanh: tên nhân viên xử lý Q).

 

 

 

 

> QR (next PNR ra khỏi Q)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi không báo được: RMK lý do không báo được, để nguyên tình trạng WK-SC, giữ lại PNR trong Queue bằng lệnh I để báo khách sau, tiếp tục xử lý với PNR khác.

    >5H- TEL OFF KO LIEN LAC DUOC

    > 6HANHΣER

    > I ( giữ lại PNR trong Queue)

    Muốn thoát hẳn ra khỏi Q dùng lệnh: >QXI

VD: Loại 2 có dòng TIME CHANGED

 1.1DUONG/TRUONG SON                                        

 1 VN 270L 08NOV F SGNHAN HK1  1930  2130  /E      --> Giờ bay cũ 19:30       

4SGN/TIME CHANGED ETD 1955 ETA 2155 X .HDQONVN *0255*HDQH0V  --> Giờ bay mới 19:55 từ SGN

Trong đó: ETD giờ cất cánh mới; ETA giờ hạ cánh mới

===> Căn cứ vào ETD để báo giờ bay mới cho khách.

 Cách xử lý tương tự loại 1 nhưng không có động tác: .HKALL.

(nguồn : VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: