>

ĐIỀU CHỈNH BIỂU GIÁ ĐI MỸ V6.0 (05/08/2014)

VNA xin lưu ý biểu giá đi M VN140461F_V6.0 có điều chỉnh như sau:

  • Điểm nối chuyến tại HAN,SGN, DAD trước đây được stopover thì đã chuyển thành transit:
  • Bổ sung giá từ DAD –x/TYO – Mỹ/Canada/Mexico/Cuba.

Mục II. Điều kiện chung – 00. Áp dụng (trang 37/38)

  • VN1: HAN/SGN/DAD(*)
  • HAN/HPH/HUI/DAD/NHA/VII/PQC/DLI/VKG/TBB/TMK/PXU/BMV/VDH/UIH/THD-x/SGN
  • SGN/HUI/DAD/NHA/DLI/VII/TBB/VCL/PXU/BMV/VCA/VDH/UIH-x/HAN
  • NHA/DLI/PXU/BMV-x/DAD(*)
  • (*)Hành trình có điểm xuất phát từ DAD hoặc qua DAD chỉ áp dụng x/SEL hoặc x/TYO đến Mỹ/Canada/Mexico/Cuba.

Tham chiếu CV1835/TCTHK-TTBSP hiệu lực từ 01/08/2014

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: