>

Giá cước hành lý của Vietjet là bao nhiêu?

1. Hành lý kí gửi đối với 01 chặng nội địa

-  150,000VND/khách/15kgs

-  165,000VND/khách/20kgs

-  220,000VND/khách/25kgs

-  330,000VND/khách/30kgs

-  385,000VND/khách/35kgs

-  440,000VND/khách/40kgs

2. Hành lý kí gửi với 01 chặng quốc tế

* Đối với chặng HANBKK

-  265,000VND/khách/15kgs

-  330,000VND/khách/20kgs

-  440,000VND/khách/25kgs

-  550,000VND/khách/30kgs

-  650,000VND/khách/35kgs

-  750,000VND/khách/40kgs

* Đối với chặng HANICN

-  420,000VND/khách/15kgs

-  530,000VND/khách/20kgs

-  630,000VND/khách/25kgs

-  840,000VND/khách/30kgs

-  1,000,000VND/khách/35kgs

-  1,150,000VND/khách/40kgs

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.