>

HẠNG ĐẶT CHỖ TRÊN VN/QF (05/03/2014)

VNA xin triển khai quy định hạng đặt chỗ trên VN/QF cho hành trình đến AU và NZ1, hiệu lực từ 01/03/2014 như sau:

VN's FARE BASIS

 

 

BOOKING CLASS ON QF

 

 

VN - AU

 

 

J-, C-, D-

 

 

Published Fare

 

 

Y-, B-,

 

 

O,Q,S,V

 

 

S-, H-,K-,L-,Q,-N ,R-

 

 

O,Q,S

 

 

T-

 

 

O,Q

 

 

E-,P-,A-

 

 

O

 

 

VN – NZ1

 

 

Y-/B-/S-/H-/K-/L-/Q-/N-/R

 

 

N-/Q-

 

 

T-/E-/P-

 

 

Q-

 

 

 

 

 

 

Các booking này đã được triển khai tự động trên hệ thống. Câu lệnh tra cứu:

 

 

  • FQSGNCBR-VN/USD

     

  • RB1SYDMEL-QF (1: stt dòng giá)

     

Ví dụ: Muốn tra cứu hạng đặt chỗ trên QF cho hành trình SGN-SYD-CBR (RT):

FQSGNCBR-VN/USD«                                                
SGN-CBR       CXR-VN       TUE 04MAR14                     USD  
THE FOLLOWING CARRIERS ALSO PUBLISH FARES SGN-CBR:              
BA BI BR CA CI CX CZ EK EY FJ JL KA KE LH MH MI MU NH NZ OZ PR  
QF QR SQ TG VA YY                                               
ADDITIONAL CARRIERS PARTICIPATE IN YY FARES                     
//SEE FQHELP FOR INFORMATION ABOUT THE NEW FARE DISPLAYS//      
  ALL FEES/TAXES/SVC CHARGES INCLUDED WHEN ITINERARY PRICED     
  SURCHARGE FOR PAPER TICKET MAY BE ADDED WHEN ITIN PRICED      
VN     SGNCBR.EH       04MAR14          MPM  5282               
    V FARE BASIS     BK    FARE   TRAVEL-TICKET AP  MINMAX  RTG 
  1   T3MVN          T R   650.00        T31MR  -    -/ 3M EH01 
  2   N6MVN          N R   700.00        T31MR  -    -/ 6M EH01 
  3   L6MVN          L R   800.00        T31MR  -    -/ 6M EH01 
  4   K6MVN          K R   850.00        T31MR  -    -/ 6M EH01 
  5   H6MVN          H R   950.00        T31MR  -    -/ 6M EH01 
  6   HOXVN          H O   500.00        T31MR  -    -/  - EH01 
  7   S6MVN          S R  1050.00        T31MR  -    -/ 6M EH01 
  8   SOXVN          S O   550.00        T31MR  -    -/  - EH01 
  9   B6MVN          B R  1150.00        T31MR  -    -/ 6M EH01‡
--> Muốn tìm hạng đặt chỗ trên QF chặng SYD-CBR đối với mức giá T3MVN:

RB1SYDMEL-QF«                                                   
CXR  FARE CLASS   MARKET              TICKET DATE   TRAVEL DATE 
VN   T3MVN        SGNCBR                04MAR14       04MAR14   
                                                                
VN  PRIME BOOKING CODE                                        T 
--------------------------------------------------------------- 
QF  SYD MEL                                                     
    FLIGHT NUMBERS 0200 TO 0399                                 
      NO BOOKING CODE APPLIES - CXR DOES NOT PARTICIPATE        
    FLIGHT NUMBERS 2670 TO 9999                                 
      NO BOOKING CODE APPLIES - CXR DOES NOT PARTICIPATE        
    WITHIN AUSTRALIA                                            
      REQUIRED WHEN AVAILABLE                                 O 
    WITHIN AUSTRALIA                                            
      REQUIRED                                                Q 
==> Hạng đặt chỗ tương ứng trên QF theo thứ tự ưu tiên là O và Q

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: