>

Hành lý trả trước có được chuyển nhượng không?

 

Hành lý trả trước không được chuyển nhượng, chỉ có giá trị cho đúng hành khách, đúng chuyến bay mà Quý khách đã mua vé và hành lý trả trước.

Hành lý trả trước đã mua không được sử dụng để đổi sang vé hoặc các dịch vụ khác. 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.