>

Hong Kong Airlines thông báo thu phí xây dựng tại sân bay Hong Kong

Hong Kong Airlines gửi thông báo của sân bay Hong Kong về việc thu thuế xây dựng sân bay (Airport Construction Fee – code G3) cho hành khách khởi hành và trung chuyển tại sân bay Hong Kong, áp dụng từ ngày 01/08/2016. Mục thuế này sẽ áp dụng cho tất cả hành trình xuất phát từ Hong Kong, cụ thể như sau:

1. Áp dung cho khách khởi hành từ sân bay Hong Kong:

Chặng bay dài:

- Hạng nhất/ hạng thương gia: 180.00 HKD

- Hạng phổ thông cao cấp/ Hạng phổ thông tiêu chuẩn: 160.00 HKD

Chặng bay ngắn:

- Hạng nhất/ hạng thương gia: 160.00 HKD

- Hạng phổ thông cao cấp/ Hạng phổ thông tiêu chuẩn: 90.00 HKD

2. Áp dung cho khách trung chuyển/quá cảnh sân bay Hong Kong:

Chặng bay dài:

- Hạng nhất/ hạng thương gia: 180.00 HKD

- Hạng phổ thông cao cấp/ Hạng phổ thông tiêu chuẩn: 160.00 HKD

Chặng bay ngắn:

- Hạng nhất/ hạng thương gia: 160.00 HKD

- Hạng phổ thông cao cấp/ Hạng phổ thông tiêu chuẩn: 70.00 HKD (Áp dụng trường hợp trung chuyển, không xuống tàu bay hoặc tạm dừng dưới 24h tại sân bay Hong Kong)

- Riêng  hành khách trung chuyển từ phà sang tàu bay vẫn áp dụng mức phí là 90 HKD.

*** GHI CHÚ:

Chặng bay dài: được định nghĩa là TC1 (Mỹ), TC2 (châu Âu) và khu vực Tây Nam Thái Bình Dương ở TC3 - theo IATA.

Chặng bay ngắn: được định nghĩa là trong khu vực châu Á (TC3 theo IATA), trừ khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, khu vực Nam Á và khu vực tiểu lục địa Ấn Ðộ.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.