>

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ CHO CÁC VÉ TRÙNG (03/06/2014)

Thời gian qua, việc các đại lý bị xuất trùng vé xảy ra khá nhiều.  CNMN đã triển khai hướng dẫn đại lý xử lý lỗi trên qua các cv 1133/TCTHK –VPMN và cv 124/TCTHKVN-VPMN (đính kèm),  . Công văn đặc biệt yêu cầu đại lý kiểm tra báo cáo bán cuối ngày để void các vé xuất trùng. Đề nghị quý đại lý nhắc lại các anh/chị booker thực hiện đúng hướng dẫn.

Hình thức xử lý việc xuất trùng vé như sau:

1.      Lỗi do hệ thống: Hoàn vé miễn phí
Đề nghị quý đại lý gửi đầy đủ thông tin:
- Công văn giải trình.
- Hồ sơ chứng minh lỗi do hệ thống: Mặt vé, file chụp màn hình các thao tác của nhân viên đã thực hiện theo hướng dẫn, file chụp màn hình báo cáo cuối ngày...

2.      Lỗi nghiệp vụ:

VNA sẽ áp dụng mức chế tài sau:

-         Loại lỗi: Không kiểm soát báo cáo bán cuối ngày (quy định tại SAM)

-         Giai đoạn tính lỗi: 1 tháng

-         Thời gian áp dụng: từ Quý 2/2014

-         Các mức chế tài:

Lần vi phạm

 

 

Mức phạt

 

 

            1-10 vé

 

 

Trên 10 vé

 

 

1

 

 

Nhắc nhở

 

 

 Thu phạt 1,000,000 VNĐ

 

 

2

 

 

Thu phạt 1,000,000 VNĐ

 

 

 Thu phạt 2,000,000 VNĐ

 

 

3

 

 

Thu phạt 2,000,000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các trường hợp ngoại lệ đề nghị Quý đại lý gửi công văn kiến nghị cho VN để xem xét hỗ trợ.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: