>

HƯỚNG DẪN V/V THU THUẾ C4 VÀ AX TỪ NGÀY 01/10/2014 (02/10/2014)

PTB xin gởi đến các anh/chị lưu ý v/v thu thuế C4 và tăng AX:

Từ 1/10/2014 hành trình đi nội địa có thêm thuế C4 10000vnd và  AX tăng 10000vnd. Khi thực hiện thay đổi chové xuất trước 1/10/2014, việc thu thêm thuế, phí phát sinh sẽ áp dụng như sau:

Thay đổi chặng đầu tiên: xuất đổi vé, áp dụng thuế, phí, phụ thu tại thời điểm đổi vé (thu thêm thuế C4 và AX mới cho tất cả các chặng)

VD:

TTL NBR OF CPNS- 2 DATE OF ISSUE-29SEP14 PNR-    29SEP14                         

CPN A/L FLT  CLS DATE   BRDOFF  TIME  ST F/B           STAT                            

 1  VN   244  R  03OCT  SGNHAN  1235  OK RAPVNF        OK                              

 2O VN   253  N  05OCT  HANSGN  1450  OK NAPVNF        OK

Khách đổi ngày SGNHAN sang 04OCT: tính lại giá, áp dụng thuế tại thời điểm hiện tại

Thay đổi không liên quan đến chặng đầu tiên (chặng đầu đã sử dụng hoặc chưa sử dụng): 

Xuất lại vé, áp dụng thuế, phí, phụ thu theo ngày xuất vé gốc (không thu thêm thuế C4 và chênh lệch AX)

VD:

TTL NBR OF CPNS- 2 DATE OF ISSUE-20SEP14 PNR-    29SEP14                         

CPN A/L FLT  CLS DATE   BRDOFF  TIME  ST F/B           STAT                            

 1  VN  1200  N  06OCT  VCAHAN  1030A OK NAPVNF        OK                              

 2O VN  1203  N  10OCT  HANVCA   130P OK NAPVNF        OK 

Khách đổi ngày HANVCA sang 15OCT, giữ nguyên chặng VCAHAN:  không thu thêm thuế phát sinh

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: