>

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ KHI GẶP LỖI EQUIPMENT CHANGE IN PROGRESS (01/08/2014)

Gần đây các chuyến bay nội địa hay gặp lỗi "EQUIPMENT CHANGE IN PROGRESS"  . Khi gặp lỗi này, sẽ có các tình huống sau xảy ra:

- Đặt PNR mới có chuyến bay bị lỗi: không thể kết thúc PNR, không ra code đặt chỗ. Ví dụ:

1 VN 128M 01AUG F SGNDAD SS1  1735  1850  /E                    
GWP.GWP8N6N 2229/30JUL14                                         
>er                                                              
EQUIPMENT CHANGE IN PROGRESS  

- Nếu PNR đã đặt được thành công trước đó, khi xuất vé sẽ không kết thúc được lệnh xuất vé, CTRL + E hệ thống sẽ báo lỗi tương tự như trên, số vé xuất ra sẽ không update vào PNR. 

***Khi gặp lỗi trên, đại lý vui lòng liên hệ ngay với đội Trợ giúp để báo lỗi và có phương án giải quyết

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: