>

KHÔNG ĐƯỢC XUẤT/ĐỔI VÉ GHI GIÁ TRỊ 0.00 (05/05/2014)

VNA xin lưu ý lại các anh/chị đại lý về việc lỗi nghiệp vụ ghi số tiền 0.00 khi xuất/đổi vé.

Việc xuất/đổi sai quy định này ảnh hưởng đến việc sai lệch dữ liệu bán.

Đề nghị quý anh/chị đại lý KHÔNG ĐƯỢC XUẤT/ĐỔI VÉ GHI GIÁ TRỊ 0.00

Đại lý vi phạm sẽ bị phạt lỗi nghiệp vụ: 1.000.000VND/Vé.

Nếu vé có sự tham gia của hãng khác, ngoài phạt lỗi nghiệp vụ, VNA sẽ lập ADM để truy thu đại lý phần thiệt hại doanh thu (nếu có) đối với VNA.

(Nguồn: VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: