>

LỖI HỆ THỐNG TRÊN CBAY CODESHARE VN*/KE (25/10/2014)

Theo thông báo, hiện tại đang có lỗi hệ thống khi đặt chỗ, xuất vé trên các chuyến bay Codeshare VN* do KE (Korean Air) khai thác sẽ không thực hiện được.
(Hệ thống của KE không tiếp nhận các transaction liên quan đến: book mới, rebook, re-issue vé, modify booking...)
KE dự kiến sẽ khắc phục hệ thống vào ngày 28/10/2014. (Nguyên nhân: Do KE chuyển đổi Host).  
Đề nghị Quý đại lý lưu ý xử lý trên chuyến VN*/KE cho đến ngày 28/10/2014 như sau: 

1. Các đại lý không thực hiện việc book mới, xuất vé mới.

2. Các PNR đã book nhưng chưa xuất vé: thông báo cho khách và chuyển sang chuyến bay do VN trực tiếp khai thác.

3. Các PNR đã xuất vé: không rebook, re-issue vé, modify booking. Nếu khách có nhu cầu thay đổi thì chuyển sang chuyến bay do VN trực tiếp khai thác.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: