>

LỖI NGHIỆP VỤ THƯỜNG GẶP (09/12/2014)

VNA xin lưu ý các lỗi nghiệp vụ thường gặp như sau:

Lỗi reconfirm chặng bay OALs

Lỗi đổi vé với ngày bay mới ngoài hiệu lực vé.

Đối với các Biểu giá dành cho đối tượng khách đặc thù, cần phải kiểm tra kĩ hành trình/hạng đặt chỗ/tourcode được áp dụng.

(nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: