>

LỖI NGHIỆP VỤ THƯỜNG GẶP VÀ QUY ĐỊNH ĐẶT CHỖ XUẤT VÉ OPEN (10/07/2013)

VNA xin lưu ý các lỗi nghiệp vụ thường gặp như sau:

STT
Nội dung vi phạm
Xử phạt theo quy định
1
Xuất vé sai đối tượng khách
Truy thu chênh lệch giữa giá đúng và giá trên vé.
2
+ Xử lý PNR do nơi khách tạo
+ Tự ý xử lý PNR nơi khác tạo mà không được sự đồng ý của đại lý và gây khiếu nại
Treo EPR trong vòng từ 1 tháng trở lên


Anh chị vui lòng tham khảo thêm công văn CV1351/TCTHK-VPMN ngày 26/07/2012 v/v Triển khai Quy định xử lý lỗi nghiệp vụ đại lý.
* Ngoài ra, VNA xin nhắc lại quy định về việc đặt chỗ, xuất vé OPEN như sau:
+ Không được phép đặt chỗ, xuất vé có tình trạng OPEN.
+ Khi cần xuất vé cho hành trình chưa xác định ngày bay (nếu điều kiện giá cho phép), đại lý được phép đặt chặng bay có tình trạng DS. Đại lý vui lòng tham khảo chi tiết tại công văn 1796/TCTHK-VPMN ngày 27/09/2012 về việc “Quy định đối với đại lý khi tạo chặng bay có tình trạng chỗ DS”.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: