>

Lỗi nghiệp vụ xuất vé sai đối tượng khách (23/03/2012)

VNA xin lưu ý đại lý cần kiểm tra kỹ đối tượng khách (ADL/CHD/INF) để xuất vé đúng với đối tượng khách, tránh trường hợp khách gặp khó khăn ngoài sân bay và gây thất thu VN.
Theo CV2094/TCTHK-VPMN ngày 26/201/2011 v/v Triển khai Quy định Xử phạt đại lý vi phạm lỗi nghiệp vụ đặt chỗ, và Quy định tạm thời về xử lý lỗi nghiệp vụ xuất/ xử lý vé, VNA sẽ  áp dụng lỗi vi phạm trên theo mức phạt của mục TKT14 (Lỗi xuất/đổi vé sai điều kiện giá, sai đối tượng khách, sai hiệu lực), cụ thể như sau:
+ Truy thu chênh lệch giữa giá đã thu và giá thu đúng.
+ Phạt 500.000VND/ 1 vé.
Đồng thới đối với trường hợp gây thiệt hại kinh tế, đại lý phải bồi thường theo thực tế phát sinh. 

(Nguồn : VNA)
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: