>

LƯU Ý ĐẶT CHỖ PHẢI CÓ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC (30/08/2013)

VNA xin lưu ý anh chị: khi đặt chỗ trường contact phải có điện thoại liên lạc ( không cho điện thoại của khách thì phải có điện thoại của đại lý) để tránh bị hủy chỗ. 

VD: T/hợp dưới đây bị hủy chỗ do contact ko có điện thoại, và không thể xin lại chỗ hạng N cho khách chặng HANDME.                                                    

1.1DUONG/NGHIA DUNG  2.1TRAN/PHU MANH SA  3.1BUI/THI HIEN     

1 VN 512B 03SEP T SGNHAN HL3  0630  0830  /E                  

2 VN 195N 03SEP T HANDME DS3  1130  1755  /E                  

3 VN 190R 08SEP S DMESGN HK3  2000  0840   09SEP M /E         

TKT/TIME LIMIT                                                 

  1.TL30                                                       

PHONES                                                         

  1.FDI HAO PVOIL                                             

FREQUENT TRAVELER                                             

  1.VN 96094601             HK VN   1.1 DUONG/NGHIA DUNG      

       * PLA/ELP *                                          

  2.VN 97713383             HK VN   2.1 TRAN/PHU MANH SA       

       * GLD/ELT *                                             

VN FACTS                                                       

  1.SSR OTHS  / PLS ADV TKT BY 31AUG13 1500VN OR WILL BE CXLD ‡

 XS      512B 03SEP*SGNHAN NN/HK3  0630  0830 /E           

XS      195N 03SEP HANDME*NN/HK3  1130  1755 /E           

XS      190R 08SEP DMESGN NN/HK3  2000  0840  09SEP M/E   

A5H  H-CXLD DUE TO INVALID BKG/HANVN                      

R-   HAQUYEN                                              

GQW GQW8B0W 0203/28AUG13    

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: