>

LƯU Ý KHI MUỐN THAY ĐỔI VÀO CÁC CB THU SURCHARGE (10/07/2014)

Hiện nay, trong các chuyến bay nội địa, có những chuyến bay khi đặt chỗ, xuất vé, giá vé sẽ thu thêm 01 khoảng tiền surcharge Q.

Sau khi đã đặt chỗ, xuất vé trên các chuyến bay không thu Q, anh chị muốn thay đổi vào chuyến bay có thu Q thì phải thực hiên đổi vé để thu bổ sung Q.

Kính đề nghị anh chị thực hiện đúng quy định, các trường hợp vi phạm sẽ bị phạt lỗi nghiệp vụ và truy thu phần chênh lệch.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: