>

LƯU Ý KHI XỬ LÝ VÉ APXVNF/PPXVNF (16/11/2014)

Đối với hành trình nội địa, để tạo thuận lợi cho hành khách khi thay đổi đặt chỗ, VNA triển khai cho phép xử lý thay đổi các giá APXVNF (giá khoảnh khắc vàng)/PPXVNF (giá mùa 2014 trên 1 số tuyến SGN-CAH/TBB/VCS/VCL; VCA-VCS) như sau:

  •   Được phép đổi sang loại giá –AP, ví dụ TAPVNF; RAPVNF,… với điều kiện có mức giá ngang bằng hoặc cao hơn (và thỏa mãn các điều kiện khác của giá như điều kiện mua trước, giới hạn ngày bay,…)

Ví dụ: Khách có vé giá khoảnh khắc vàng SGNVII/20NOV/APXVNF/999.000VND, điều kiện thay đổi đặt chỗ trước ngày khởi hành 600.000VND. Ngày 12NOV khách yêu cầu đổi đặt chỗ sang ngày 18NOV. Giả sử hệ thống chỉ còn chỗ từ hạng R trở lên.

Xử lý: có thể đổi vé sang loại giá RAPVNF – 1.555.000VND (có giá cao hơn), thu chênh lệch giá và phí đổi đặt chỗ. Không cần phải đổi lên loại giá LPXVNF nữa.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: