>

LƯU Ý KHI XUẤT VÉ LIÊN HÃNG VN-OALS (20/11/2014)

VNA xin lưu ý: phải kiểm tra tình trạng vé, tình trạng chỗ trên hãng khác sau khi xuất vé để tránh rắc rối cho pax và ảnh hưởng đến dịch vụ của VNAChi tiết: Đại lý vui lòng tham khảo lại hướng xử lý tại 3.12.2 Xuất vé điện tử liên hãng trên website vpmn-helpdesk.com.vn

 Các bước kiểm tra sau khi xuất vé

-    Khi xuất vé điện tử liên chặng, phải đảm bảo số vé được cập nhật vào PNR và chuyển cho hãng đối tác:

·        Số vé cập nhật vào PNR: dòng TE thông báo số vé trong PNR.

·        Số vé được chuyển cho hãng đối tác: dòng SSR: YY TKNE đã được tự động chuyển OAL bằng cách sử dụng  <CTRL+H>, nhập *H3

·        Quyền kiểm soát coupon chuyển cho OAL: bằng cách hiển thi VCR trên cơ sở dữ liệu của OAL

 F4 (Ticketing) --> Shift + F8(VCR) --> Shift + F8(Display OA VCR)

 Nguyên tắc chuyển quyền kiểm soát

 

 

Tình trạng tờ vận chuyển

 

 

Trên cơ sở dữ liệu VN

 

 

Trên cơ sở dữ liệu OAL

 

 

Phương thức chuyển ngay

 

 

CTRL

 

 

OK

 

 

Phương thức chuyển 72h

 

 

- Trong vòng 72h trước và sau giờ bay: CTRL

 

 

- Các thời điểm khác: OK

 

 

- Trong vòng 72h trước và sau giờ bay: OK

 

 

- Các thời điểm khác: CTRL

 

 

 ·        Đối với các PNR có chặng bay trên SKT, có thể kiểm tra chéo xem booking trên SKT đã có chỗ hay chưa bằng câu lệnh: @QAZ/*ABCDEF (AZ: SKT carrier code, ABCDEF: PNR trên SKT).

·        Nếu trường hợp không có ack code của hãng SKT thì có thể kiểm tra theo chuyến bay và tên khách:@QAZ/*AZ0318/14NOV-NGUYEN/VAN AN (AZ: SKT carrier code, AZ0318: số hiệu chuyến bay trên AZ, 14NOV: ngày bay – Họ/Tên khách).

(nguồn : VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: