>

LƯU Ý KHI XUẤT VÉ TRÊN VN*/9W (07/11/2014)

Theo hợp đồng VN-9W chỉ được phép bán SGNDELSGN, không được phép bán SGNBKKSGN. Thời gian vừa qua bị lỗi hệ thống nên đã khi đại lý book vào vẫn quote được giá SGNBKK hoặc BKKSGN như trên chuyến bay của VN.9W không được phép nhận khách SGNBKK hoặc BKKSGN only. Khách có vé do VN xuất chỉ có đơn chặng SGNBKK, BKKSGN sẽ bị 9W từ chối chuyên chở.

Vì vậy, tất cả các trường hợp đã book và iss TKTD trên chuyến bay liên doanh linh hoạt VN-9W sẽ phải book lại trên chuyến bay của VN. Trường hợp cần hỗ trợ CFM lại đúng class đã xuất trên VN* thì liên hệ đội QLCB 7288 hotline, phụ trách đường bay Ms Kim Anh: 7336

Hoặc chuyển thẳng vào QP/GXB443/1 để được CFM.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: