>

LƯU Ý KHÔNG ĐẶT CHẶNG BAY OPEN (10/04/2014)

Đề nghị quý anh/chị đại lý lưu ý không được đặt chặng bay Open cho khách khi xuất vé các chặng nội địa, vì hiện tại khi xuất vé có chặng bay open, hệ thống sẽ áp dụng giá MHVNFvới loại giá MHVNF, khi khách đặt lại ngày bay/thay đổi ngày bay hoặc hoàn vé thì sẽ phải thu phí 600.000VND.

VNA xin thông báo quý đại lý lưu ý cho nhân viên bán vé và khách hàng biết.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: