>

LƯU Ý KHÔNG ĐẶT DUPE SEGMENT TRONG CÙNG BOOKING (20/03/2013)

VNA xin lưu ý lỗi nghiệp vụ đặt DUPE SEGMENT trong cùng booking sẽ bị hệ thống hủy dupe. 

Nguyên tắc hủy dupe: hủy chặng cũ, giữ lại chặng mới, mặc dù chặng cũ đã xuất vé. Vì vậy, khi khách không đổi chuyến bay nữa mà quay lại đi vào chuyến cũ thì chỗ đã bị hủy. 

Việc đặt dupe segment 2 chặng HK trong cùng booking  vi phạm qui định đặt chỗ nên sẽ không được hỗ trợ khôi phục lại chặng bay. 

(Nguồn : VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: