>

LƯU Ý LỖI NGHIỆP VỤ THƯỜNG GẶP (05/11/2012)

1.     Lỗi xuất sai tour code: do áp dụng nhầm biểu giá VN1204xxx với VN1209xxx; xuất vé theo giá khuyến mãi nhưng ghi vé theo biểu giá thường; xuất vé quên ghi tour code…..

2.     Lỗi ghi sai loại tiền: vé quốc tế nhưng ghi base fare VND; ghi vé toàn bộ bằng USD mặc dù thuế dưới 10 triệu VND.

3.     Vé có hạn chế về điều kiện RBK, hoặc vé thay đổi ngày bay chặng đầu tiên cần đổi vé để điều chỉnh NVA, NVB nhưng anh chị thường hiểu nhầm chỉ cần RV vé.

4.     Nhầm lẫn giữa gia hạn vé và kết hợp giá, nhầm lẫn hiệu lực vé khi kết hợp giá. Lỗi này ảnh hưởng nhiều đến giá vé áp dụng.

VD: vé NEE3M, chặng về RBK sau ngày vé hết hiệu lực, đại lý chỉ nâng chặng về lên giá YEE1Y thay vì phải nâng cả 2 chặng.

5.     Lưu ý cách tính giá agent pricing cho hành trình quốc tế có chặng nội địa.

(Nguồn : VNA)
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: