>

LƯU Ý LỖI NGHIỆP VỤ THƯỜNG GẶP THÁNG 6 (07/07/2014)

VNA xin lưu ý các lỗi nghiệp vụ thường gặp như sau:

- Xuất vé cho khách CA: xuất sai fare basis, hành lý, giá tiền..., có trường hợp vẫn show giá công bố, mã hóa giá thực thu làm ảnh hưởng báo cáo tài chính.

- Lỗi không kiểm tra lại vé sau khi xuất vé cho hành trình có OA, dẫn đến khách bị hủy chỗ. Thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp khách gặp trục trặc tại sân bay nước ngoài, gây thiệt hại và phiền hà cho khách.

- Lỗi xử lý vé của nơi khác xuất, gây khiếu nại từ khách hàng.

Ngoài ra, anh chị cần lưu ý thêm vấn đề sau:

- Khi đặt chuyến bay liên danh free sale (VN* đầu số 3), anh chị lưu ý phải đợi OA ack code sau chặng bay. Lúc đó mới biết được tình trạng chỗ thật sự. Có trường hợp ĐL xuất vé khi chặng bay chưa ack code, sau đó OA mới trả về tình trạng chỗ UC.

- Sau khi xuất vé có OA, phải kiểm tra số vé chuyển cho OA (câu lệnh *H3), và tình trạng vé trên OA (câu lệnh VCR*số vé@code OA)

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: