>

LƯU Ý TL 12H ĐỐI VỚI LOẠI GIÁ TAP (02/04/2014)

Mùa giá nội địa năm nay được bổ sung hạng T, gồm 2 loại giá TAP1 và TAP2 (xuất vé tối thiểu 1 - 2 tuần trước ngày khởi hành).

Loại giá T- này phải xuất vé trong vòng 12 tiếng sau khi đặt chỗ.

Hiện tại, vì lí do kỹ thuật nên thời hạn xuất vé trên hệ thống đối với các booking hạng T chưa chính xác.  

Do đó, các anh/chị đại lý lưu ý tuân thủ thời hạn đặt chỗ, xuất vé trong vòng 12 tiếng theo bộ điều kiện chung nội địa DKC14/ND đã triển khai.

Các booking hạng T không xuất vé sau 12 tiếng kể từ khi đặt chỗ sẽ không quote ra giá được và bị hủy theo quy định.

Cảm ơn sự hợp tác của quý đại lý

VD: Booking:                                                            
1.1LEU/THI NGAN  2.1PHAN/CHI HIEU  3.1NGUYEN/KHANH LINH                                
4.1NGUYEN/QUANG HUY  5.1NGUYEN/HUY HOANG  
1 VN 232T 31MAY J SGNHAN HK5  0710  0910  /E                                           
TKT/TIME LIMIT                                                                          
1.TL1715 /02APR-WED                                                                   
PHONES                                                                                  
VN FACTS                                                                                
1.SSR OTHS  / PLS ADV TKT BY 16APR14 1500VN OR WL BE CXLD   
à TL không chính xác                           
RECEIVED FROM - T                                                                       
FDO.FDO4A7Y 2111/31MAR14 JNUCMP H     

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: