>

LƯU Ý VỀ ĐẶT CHỖ ĐÚNG QUY ĐỊNH (21/04/2014)

Để tránh việc bị hủy chỗ vì sai qui định, anh chị lưu ý tuân thủ đúng qui định đặt chỗ về các trường bắt buộc trong PNR, đặc biệt 2 trường Time limit và Contact.

 1- Time limit: duy nhất 1 format cho booking khách chưa có vé: TL30

    Câu lệnh>830   

 Không để TL như BKG dưới đây, sẽ bị hủy chỗ vì sai qui định đặt chỗ (BKG này đã bị hủy chỗ)

 FCLKDJ  : BKG sai format TL                                                       

1.1TAN/THUY LOAN MS  2.1LE/THI MINH MS  3.1NGUYEN/CHUC MAI MS 

NO ITIN                                                        

TKT/TIME LIMIT                                                 

  1.TL1500 /21APR-MON                                          

PHONES                                                         

  1.LJT0908153025-C                                            

REMARKS                                                        

  1.H-PLS ADV TKT BY 21APR14 1025VN OR WL BE CXLD              

  2.H-BOOKING SAI QDINH                                        

------

 FCLKDJ    : BKG đúng format TL                                                     

1.1TAN/THUY LOAN MS  2.1LE/THI MINH MS  3.1NGUYEN/CHUC MAI MS 

1 VN 502Q 24APR Q SGNCAN DS3  1025  1410  /E                  

2 VN 503Q 28APR M CANSGN HL3  1515  1700  /E                  

TKT/TIME LIMIT                                                 

  1.TL30                                                       

PHONES                                                         

  1.LJT0908153025-C                                            

 2. Contact: Để đúng format: PCC số điện thoại khách, tên người liên hệ

    VD: LJT 0908153025

    Câu lệnh: >9PCC 0909... ( PCC: thay PCC của đại lý vào)

     BKG ko có trường Contact, hoặc contact không có số điện thoại liên lạc sẽ bị hủy chỗ vì sai qui định đặt chỗ.

     Lưu ý: không để tên người liên hệ trước, số điện thoại của khách sau vì nếu chuyến bay bị SC hàng không VN hỗ trợ nhắn tin sẽ không thể chuyển tin nhắn khi sai format contact.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: