>

LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH HOÀN HỦY ĐỔI (15/11/2012)

  1. Quy định hoàn hủy đổi không cho phép đổi vé thừa tiền đối với hành trình nội địa: là không được phát sinh đổi vé thừa tiền đối với bất cứ khoản mục nào (fare/tax/charge), chứ không phải tổng tiền của transaction.
  2. Đối với những trường hợp vé gốc do đại lý xuất nhưng sau đó được đổi tại phòng vé VNA (reroute, rebook .v.v.). Nếu đại lý/khách hàng có nhu cầu chi hoàn vé thì nơi xuất vé gốc là đại lý sẽ thực hiện chi hoàn. 
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: