>

NGHIÊM CẤM ĐẶT GIỮ CHỖ KHỐNG (30/10/2013)

VNA xin lưu ý: trong giai đoạn cao điểm Tết 2014, anh chị tuyệt đối không được đặt giữ chỗ khống trên tất cả các chuyến bay.

Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo mức độ tăng nặng.

-  Đối với công ty/đối tác trung gian: VNA sẽ cung cấp thông tin của công ty/đối tác đó đến toàn bộ hệ thống bán, khuyến cáo hệ thống bán không được giao dịch với đối tượng này.

-  Đối với đại lý chính thức:

            + Lần 1: Thu hồi vĩnh viễn code vi phạm.

            + Lần 2: Thu hồi toàn bộ code của đại lý vi phạm.

Kính đề nghị anh chị nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định đặt giữ chỗ.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: