>

NHẮC LẠI QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC NHẬN SC (16/06/2014)

VNA xin gửi lại hướng dẫn về việc xác nhận SC như sau:

 - Không xác nhận đối với chuyến bay  SC ít hơn 20 phút (trừ trường hợp đặc biệt như ảnh hưởng đến việc nối chuyến)

- Không xác nhận SC cho các trường hợp rebook hơn 5 lần. Nếu rebook hơn 5 lần đề nghị các anh/chị đại lý cung cấp số điện thoại của khách khi gửi yêu cầu xác nhận SC để VNA xác thực trước khi xác nhận. Các trường hợp xin xác nhận SC nhưng booking rebook nhiều lần (từ 3 lần trở lên) cũng sẽ được lưu để đánh giá

- Trường hợp chuyến bay SC mà khách không đi, đại lý phải xử lý booking để tránh tình trạng no show. VNA vn xác nhận SC trong trường hợp này tuy nhiên sẽ thống kê hàng tháng và xem đây là lỗi nghiệp vụ, các đại lý vi phạm thường xuyên sẽ không được xác nhận SC các trường hợp tương tự cho kỳ sau

- Hủy booking trước khi xin xác nhận SC để hoàn vé.  Trường hợp không hủy , VNA vn xác nhận SC nhưng sẽ tính lỗi nghiệp vụ và sẽ hạn chế xác nhận SC cho lỗi tương tự ở kỳ sau.

 VNA sẽ định kỳ thống kê việc xác nhận SC của đại lý, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm nhiều lần sẽ đưa vào danh sách từ chối xác nhận SC cho các lỗi tương tự. Rất mong nhận được sự hợp tác của đại lý

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: