>

PNR CÓ CHẶNG BAY TRÊN SKYTEAM (04/11/2013)

VNA xin lưu ý câu lệnh hiển thị PNR có chặng bay trên hãng Skyteam. Quy định này đã được triển khai trong Quy định đặt chỗ hành khách,  chương 2, mục 2.7.

Khi xuất vé trên Sabre cho hành trình có chặng bay của hãng khác (OA) , nhân viên kiểm tra số vé đã được chuyển cho OA bằng câu lệnh trong CTRL + H

*H3: để xem số vé đã được chuyển cho hãng đối tác chưa

VCR*TKN@OA: kiểm tra số vé có hiển thị được trên hệ thống của OA

Ngoài ra, đối với PNR Skyteam, nhân viên xem PNR hiển thị trên hãng Skyteam bằng câu lệnh:

@QAF/*ABCDEF

Trong đó, AF: code 2 chữ của OA. ABCDEF: code PNR trên OA

Mục đích: kiểm tra tình trạng chỗ, tình trạng vé trên hệ thống OA

Các trường hợp không có code PNR của OA thì tìm bằng số hiệu chuyến bay và tên khách, câu lệnh

@QAZ/*AZ316/05NOVFCO-DANG

 (Lưu ý: trong các chuyến bay hợp tác với Skyteam, chuyến bay liên danh VN*/AZ không ack code của AZ nên chỉ tìm PNR bằng tên khách, chuyến bay)

Hệ thống hiển thị PNR trên AZ có chỗ HK, có số vé do VN xuất trong dòng SSR TKNE. Nếu tình trạng chỗ, vé trên OA khác với hiển thị trên Sabre, đại lý liên hệ đội trợ giúp để kiểm tra.   

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: