>

QUY ĐỊNH ĐẶT CHỖ CHD (10/12/2013)

VNA xin lưu ý lỗi nghiệp vụ đặt chỗ sai cho CHD ( Children) không đúng format trên trường Name, và cũng không có thông tin SSR CHLD. Anh chị  tuân thủ qui định đặt chỗ về việc đặt chỗ cho CHD:

1- Trường Name ko được ghi CHD sau tên của trẻ, phải ghi MISS hoặc MSTR tùy theo giới tính của trẻ

2- Phải có thông tin SSR CHLD ngày tháng năm sinh của trẻ. Câu lệnh:

    >4CHLD/DOB-1.1 ( trong đó: DOB cho ngày tháng năm sinh của trẻ vào theo format DDMMMYY)

                                                1.1 : thay số thứ tự của trẻ trên trường Name

3-Các BKG đặt sai format sẽ bị hủy chỗ

CFDAPS                                                      

1.1NGUYEN/THI HONG NHAN  2.1NGUYEN/THUC DUNG               

3.1NGUYEN/THUC MINH QUAN CHD  4.1NGUYEN/THUC BAO NGHI CHD  

1 VN1357M 22DEC S CXRSGN HK4  1520  1615  /E               

TKT/TIME LIMIT                                              

  1.TL30                                                    

PHONES                                                      

 1.FJY39306999 AST                                         

PASSENGER EMAIL DATA EXISTS  *PE TO DISPLAY ALL             

VN FACTS                                                    

  1.SSR OTHS  / PLS ADV TKT BY 14DEC13 1500VN OR WL BE CXLD 

REMARKS                                                     

  1. MS NGHI                                                

RECEIVED FROM - QUYNH                                       

FJY.FJY4AGZ 2355/08DEC13 CFDAPS H     

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: