>

QUY ĐỊNH KHÔNG GHI FARE 0.00 (28/08/2013)

VNA xin lưu ý: theo Quy định Tính giá xuất chứng từ vận chuyển mới, hiệu lực từ 1/7/2013 - mục 3.2.4.2 - ghi ô Fare calculation - nói rằng "Không cho phép ghi  phần tính giá bằng 0.00 trong mọi trường hợp, ngoại trừ xuất vé miễn cước". Việc ghi phần tính giá bằng 0.00 làm sai lệch doanh thu, và sẽ phát sinh truy thu/phạt về sau.

Lỗi này tập trung chủ yếu trong các trường hợp sau:

- Xuất vé manual hành trình quốc tế có chặng bay nội địa Việt Nam, kể cả chặng nội địa ở nước ngoài mà có chuyển đổi sân bay.

- Đổi vé quốc tế có chặng nội địa

Hiện nay, hầu hết các trường hợp đã được hệ thống xử lý tự động. Tuy nhiên nếu phát sinh PNR nào thuộc các trường hợp trên mà không tính giá tự động được, hoặc các trường hợp xuất vé theo giá đặc thù, giá adhoc thì anh chị thực hiện các bước theo hướng dẫn của Công văn 968/TCKHK-VPMN đã được triển khai ngày27/5/2011

Còn đối với vé đổi cũng không xử lý được theo các bước thông thường, anh chị liên hệ với đội Trợ giúp để được hướng dẫn.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: