>

QUY ĐỊNH NHẬP SỐ THẺ GLP VÀO BOOKING KHÁCH (29/08/2014)

VNA xin lưu ý: phải nhập số thẻ khách hàng thường xuyên của khách vào BKG, để tránh trường hợp khách bị cắt lại tại sân bay khi chuyến bay có bất thường, gây phản ứng gay gắt của khách có thẻ mà không được ưu tiên bay.

Mọi khiếu nại của khách liên quan đến việc không được add số thẻ đại lý phải chịu trách nhiệm.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: