>

QUY ĐỊNH PHỤC VỤ KHÁCH VIP (02/10/2013)

Về công tác phục vụ khách VIP, anh chị lưu ý thực hiện đúng theo quy định:

+ Phải nhận biết khách VIP trước khi đặt chỗ (xem phân loại khách VIP trong CV2569/TCTHK-CNMN)

+ Phải cập nhật thông tin khách VIP trong booking để công tác phục vụ khách tại sân bay được chu đáo.

+ Tạo dòng remark khách VIP theo câu lệnh: 4OSI VN VIP Chức danh-1.1 (1.1 là số thứ tự khách trong booking) 

Thông tin chi tiết đã được đưa lên mạng triển khai công văn: công văn 2569/TCTHK-CNMN ngày 2/10/2013.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: