>

Sabre đã khắc phục việc RV vé sai quy định (29/03/2012)

Hiện nay, Sabre đã khắc phục được các lỗi RV vé sai qui định đối với các ve hoàn toàn nội địa (không cho phép RV các giá có hành trình hoàn toàn nội địa bán tại Việt Nam).Theo đó các giá có cls L/M/O/R/Q/P/E sẽ không thực hiện RV được). VNA xin thông báo để các anh chị đại lý biết để yên tâm hơn trong công tác quản lý lỗi nghiệp vụ.

(Nguồn : VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: