>

THÔNG BÁO THUẾ AX/JC CHO CODE CXR (07/05/2013)

Hiện nay do việc thay đổi code từ NHA sang CXR, hệ thống đang bị lỗi không hiển thị thuế AX (60.000VND) và hiển thị thuế JC bị sai (8USD thay vì đúng là 14USD) cho hành trình có chặng bay liên quan đến mã CXR.

Vì vậy, anh chị vui lòng nhồi bổ sung manual các thuế này khi xuất và đổi vé cho các hành trình có mã CXR.

(nguồn: VNA)
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: