>

TIẾP THEO: CÁC BƯỚC KIỂM TRA ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÁCH BỊ TỪ CHỐI CHUYÊN CHỞ (22/04/2013)

Tiếp theo mục tin hướng dẫn các bước kiểm tra PNR để tránh khách bị từ chối chuyến chở, điển hình là MU từ chối chuyên chở chặng SHASGN.

VNA xin lưu ý thêm hướng dẫn kiểm tra VCR trên MU để đảm bảo MU nhận được control vé:

Xuất vé: kiểm tra xem MU đã nhận được số vé chưa bằng cách xem VCR trên OAL, câu lệnhVCR*7382438177285@MU.

+ Kiểm tra VCR history, nếu thấy có 1 trong các dòng báo lỗi sau thì ĐL gửi mail cho HDS để được hỗ trợ

* UTP  7382438177285        CPN 2                               

   UNABLE TO PROCESS 118 SYSTEM UNABLE TO PROCESS              

*  UTP  7382438177285        CPN 2  

"UNABLE TO PROCESS 126 UNABLE - CODESHARE

===============================

Nhắc lại hướng dẫn các bước kiểm tra PNR:

Bước 1: sau khi đặt chỗ, đại lý chờ MU act lại code. Ví dụ:
HHORHJ                                                     
1.1LY/NGOC PHUNG MS                                       
2   ARNK                                                  
3 VN3523L 18APR Q PVGSGN HK1  2205  0055   19APR F /E     
     /OPERATED BY CHINA EASTERN AIRLINES  /MU 0281L/NZZMSS 
Bước 2: sau khi xuất vé, kiểm tra số vé đã qua hệ thống MU chưa bằng câu lệnh: 
¤QMU/*NZZMSS« (dấu đầu câu là change, interact sẽ hiện là @)                                                   
NZZMSS                                                          
1.1LY/NGOC PHUNG MS                                            
1 MU 281L 18APR Q PVGSGN HK1  2205  0055   19APR F /E          
GENERAL FACTS                                                   
   PCTC DATA EXISTS - PLEASE USE *P3 TO VIEW                    
  2.SSR DOCS MU HK1 P/VNM/B5426936/VNM/18DEC75/F/13JUN21/LY/NGO 
    C/PHUNG                                                     
  3.SSR TKNE MU HK1 PVGSGN0281 L18APR 7382438380789/1           
REMARKS                                                         
  1.HDQVN/HHORHJ                                                
  2.ADDRESS                                                     
  3.P 3930 6999 A ASTTRAVEL                                      

  • thấy được số vé trên code MU thì sẽ không còn trường hợp pax bị từ chối tại sân bay SHA.

Lưu ý: Trường hợp này cũng áp dụng cho việc đặt trên CZ, CX...

Các anh chị lưu ý thực hiện đúng, đại lý tự chịu trách nhiệm nếu pax bị từ chối.  

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: