>
 • Tin nghiệp vụ
 • Tin nghiệp vụ

  HỦY CHỖ TỰ ĐỘNG CÁC BOOKING KL KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VỀ HK (24/02/2014)

  Tháng

  03

  2016

  HỦY CHỖ TỰ ĐỘNG CÁC BOOKING KL KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VỀ HK (24/02/2014)

  VNA xin lưu ý: hệ thống sẽ tự động hủy chỗ các chặng bay có tình trạng chỗ KL, không được xử lý chuyển về HK trong vòng 4 giờ kể từ thời điểm chỗ được xác nhận từ sổ chờ. Đề nghị anh chị thường xuyên kiểm tra và xử lý Q-KK (Q số 0, 11, 20), báo khách có chỗ và chuyển tình trạng KL về HK bằng câu lệnh: . 1HK 5H-DA BAO PAX OK VN….., TL…. 6PΣER Thông tin chi tiết kham khảo tại công văn 336/TCTHK-CNMN ngày 18/02/2014 v/v Triển khai hủy tự động chặng bay KL (có chỗ từ sổ chờ chưa được xử lý chuyển về HK) (Nguồn :VNA)
  Chi tiết
  HƯỚNG DẪN V/V XÁC NHẬN SC (28/02/2014)

  Tháng

  03

  2016

  HƯỚNG DẪN V/V XÁC NHẬN SC (28/02/2014)

  Kính gửi các Anh/chị Giám đốc đại lý Để việc xác nhận SC được thuận tiện và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, VNA gửi các anh/chị đại lý hướng dẫn như sau: - Không xác nhận đối với chuyến bay SC ít hơn 20 phút (trừ trường hợp đặc biệt như ảnh hưởng đến việc nối chuyến) - Kh ô ng xác nhận SC cho các trường hợp rebook hơn 5 lần. Nếu rebook hơn 5 lần đề nghị các anh/chị đại lý cung cấp số điện thoại của khách khi gửi yêu cầu xác nhận SC để VNA xác thực trước khi xác nhận. Các trường hợp xin xác nhận SC nhưng booking rebook nhiều lần (từ 3 lần trở lên) cũng sẽ được lưu để đánh giá. - Trường hợp chuyến bay SC mà khách không đi, đại lý phải xử lý booking để tránh tình trạng no show. VNA v ẫ n xác nhận SC trong trường hợp này tuy nhiên sẽ thống kê hàng tháng và xem đây là lỗi nghiệp vụ, các đại lý vi phạm thường xuyên sẽ không được xác nhận SC các trường hợp tương tự cho kỳ sau. - Hủy booking trước khi xin xác nhận SC để hoàn vé. Trường hợp không hủy , VNA v ẫ n xác nhận SC nhưng sẽ tính lỗi nghiệp vụ và sẽ hạn chế xác nhận SC cho lỗi tương tự ở kỳ sau. VNA sẽ định kỳ thống kê việc xác nhận SC của đại lý, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm nhiều lần sẽ đưa vào danh sách từ chối xác nhận SC cho các lỗi tương tự. Rất mong nhận được sự hợp tác của đại lý (Nguồn :VNA)
  Chi tiết
  LƯU Ý KHI THAY ĐỔI VÉ TRÊN VA (02/03/2014)

  Tháng

  03

  2016

  LƯU Ý KHI THAY ĐỔI VÉ TRÊN VA (02/03/2014)

  Liên quan đến điều kiện về thời hạn xuất vé trên VA, Phụ lục ĐKC quy định: thời hạn xuất vé trước 2 ngày (hạng thương gia)/3 ngày (hạng phổ thông) so với ngày bay chặng VA. Thông thường điều kiện này cũng phải được tuân thủ khi thay đổi vé . Điều kiện này áp dụng cả cho vé xuất tại Việt Nam và tại các thị trường khác. Tuy nhiên hiện nay, điều kiện thay đổi vé trong biểu giá và trên hệ thống không yêu cầu tuân thủ thời hạn đổi vé trước 2 ngày/3 ngày. Trong thời gian VNA điều chỉnh quy định biểu giá và trên hệ thống, kính đề nghị anh chị lưu ý: "Đối với hành trình bao gồm những chặng bay trên VA: Bất cứ thay đổi vé hoặc đặt lại chặng bay mới cũng phải được thực hiện trước 2 ngày (hạng thương gia)/3 ngày (hạng phổ thông) so với ngày bay chặng VA" Ví dụ 1 : vé hạng phổ thông Ngày khởi hành chặng VA trên vé cũ: 10Mar Ngày bay mới khách yêu cầu: 09Mar Ngày thực hiện thay đổi: 06Mar --> được phép Ngày thực hiện thay đổi: 07Mar --> không được phép vì không thỏa điều kiện trước 3 ngày so với ngày bay mới (mặc dù thỏa điều kiện trước 3 ngày so với ngày bay cũ trên vé). Ví dụ 2 : vé hạng phổ thông Ngày khởi hành chặng VA trên vé cũ: 10Mar Ngày bay mới khách yêu cầu: 12Mar Ngày thực hiện thay đổi: 07Mar --> được phép Ngày thực hiện thay đổi: 09Mar --> không được phép vì không thỏa điều kiện trước 3 ngày so với ngày bay cũ trên vé (mặc dù thỏa điều kiện trước 3 ngày so với ngày bay mới khách yêu cầu). (Nguồn :VNA)
  Chi tiết