TIN NGHIỆP VỤ : Cập nhật thông tin nghiệp vụ hàng không cho học viên cùng các đồng nghiệp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIN HÀNG KHÔNG : Cập nhật thông tin hàng không mới nhất từ các hãng, những thay đổi, hoãn, hủy chuyến bay hay mở đường bay mới đều được Bông Sen Vàng thông báo đầy đủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIN TUYỂN DỤNG : Bông Sen Vàng liên tục đổi mới và phát triển. Do đó nhu cầu về nhân sự để đảm bảo về chất lượng dịch vụ cũng như các tin tức hàng không luôn được xuyên suốt đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO : Thông báo về lịch mở các lớp đào tạo Book vé máy bay và nghiệp vụ hàng không của Bông Sen Vàng.