>

VNA LƯU Ý CÁCH XỬ LÝ VÉ ĐÃ ĐỔI 1 LẦN (23/01/2013)

Đối với vé đã đổi 1 lần, khi hoàn vé hoặc tiếp tục đổi vé sẽ gặp lỗi ở màn hình 30
*  Đổi vé: màn hình 30 hiển thị “CK TAXES”. Nếu tiếp tục đổi, tiền thuế sẽ bị xử lý sai
*  Hoàn vé: màn hình 30 hiển thị “CK TAXES”. Nếu tiếp tục hoàn, tiền thuế sẽ bị xử lý sai; trong màn hình hoàn vé, phần FOP sẽ không hiển thị “agency credit limit”, mà chỉ có “accounting”

Để khắc phục tình trạng này, nhân viên phải xử lý giá vé, thuế ở màn hình 13 để vé hoàn/vé đổi hiển thị đúng
-  Bỏ chữ PD trước số tiền  trong các ô amount tax            
-  Đổi tiền USD trong ô base fare sang VND (theo vé gốc), nhập tiền VND vào ô Equivalent fare
-  Cộng tiền VND ở ô Equivalent fare với các loại thuế bên trên, nhập tổng tiền vào ô Total

Cách xử lý này sẽ được đưa vào trang HDS web để tiện tra cứu, đường link sẽ thông báo đén đại lý sau.

(Nguồn : VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: