>

XỬ LÝ Q-17/33 DO ĐỔI CODE NHA THÀNH CXR (07/05/2013)

VNA xin thông báo: từ ngày 10/05/2013, mã sân bay NHA được chuyển đổi thành CXR. 

Hệ thống đã tự động chuyển các booking từ NHA thành CXR và Revalidate vé.

Do đó, kính đề nghị anh chị tiến hành xử lý Q-17/33. Cách xử lý như sau:

  • Chuyển WK-SC về HK
  • Dùng câu lệnh: .HKALL để chuyển về HK ( trường hợp có thay đổi giờ bay thì báo cho khách. Giờ bay ko đổi chỉ xử lý trên hệ thống ko cần thông báo đến khách). 

Ví dụ:

1 VN1362I 12SEP Q SGNNHA WK1  1805  1900  /E 

2 VN1362I 12SEP Q SGNCXR SC1  1805  1900  /E 

=> .HKALL

Trân trọng cảm ơn.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: