>

XỬ PHẠT LỖI NGHIỆP VỤ ĐẶT CHỖ KHỐNG (25/06/2013)

Kính gửi Quý đại lý, anh chị bookers,

Hiện nay có rất nhiều trường hợp đặt chỗ khống trên các tuyến đường Quốc tế và Quốc nội. 

VNA xin lưu ý anh chị tuyệt đối không được đặt chỗ khống. Nếu vi phạm sẽ bị thu hồi code EPR vĩnh viễn, và nhân viên vi phạm sẽ không được cấp lại code mới về sau.

Kính đề nghị anh chị nghiêm túc thực hiện.

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: